> back

> 2008   > 2009   > 2010   > 2011   > 2012   > 2013   > 2014   > 2015   > 2016   > 2017   > 2018   > 2019   > 2020   > 2021   > 2022   > 2023   > 2024   > 2025  


 

September 01, 2009 / 20:30
Studioreihe der Tanztendenz
Immer am Ersten - Quartalsweise

> Tanztendenz
Tanztendenz Munich e.V. is sponsored
by the Munich Department of Arts and Culture